Tjänster

Sundus

Magnus Sundmark

0725-447736

info@sundus.se

www.sundus.se

Frilansjournalist

Med ett nyfiket och intresserat sinne och en vass penna skapar Sundus texter och artiklar på uppdrag. I förekommande fall kompletteras dessa även med bildmaterial.

Sundus har mångårig erfarenhet som skribent och redaktör för både webplats och tidningsutgivning, samt innehar en formell utbildning i journalistiskt skrivande.

Referenser/ uppdrag:

Skribent för magasinet Upplev Billingen, 2016

Skribent för Friska Skövde Magasin, 2015

Skribent för orientering.se, 2013

I min yrkesroll:

Redaktör för Västgötaorientering, 2007-2013

Redaktör för publikationen Tävlingar 2014- 2016

Webredaktör på svenskorientering.se/vastergotland 2007-

 

Föreläsare, organisationsutveckling/utbildning

Sundus föreläser kring orgianisationsutveckling och ger inspirationsföreläsningar. Ofta rör det sig om idrottsföreningar och förbund. I grunden bottnar framställandet kring materialet om framtidens förening, som RF tagit fram, och/eller arrangemangs- eller föreningsutveckling. Vid något tillfälle har även temabuilding och företagsorganisationer varit aktuellt.

Referenser/ uppdrag:

Föreläsningar har exempelvis hållits för projektet Gränslöst, Skånes OF, Smålands OF, Falköings AIK OK.

För Västergötlands Friidrottsförbund och arrangemanget Ungdomens 10mila har Sundus lett utvecklingsarbeten.

Sundus anlitas emellanåt även av SISU Idrottsutbildarna för den här typen av uppdrag samt agerar utbildare i hemsidehantering i IdrottOnline.

 

Kartritning

Sundus åtar sig även mindre kartritningsuppdrag för orientering och liknande. Skolgårdskartor och lärkartor, samt revidering av kartområden ligger närmast till hands.

Referenser/ uppdrag:

Nyritning och revidering av kartor för IK Gandvik, Skara

 

Övrigt

Sundus (Magnus Sundmark) är även ledare för löpträning och orienteringsträning. Innehar kunskaper kring flertalet idrotts-relaterade ämnen och orienteringsspecifika speciellt.

 

Utbildning

Några av de formella utbildningar Sundus innehar framgår nedan:

Idrottspsykologi

Idrottspedagogik

Ledarutbildning

Journalistiskt skrivande

Grafisk design

Adobe Indesign

Adobe Photoshop